DEĞİŞKEN UZUNLUKLU ALT AĞ MASKESİ- VLSM (VERIABLE LENGHT SUBNET MASK)

Sabit alt ağa ayırma işlemi yapılırken (basic subneting) her bir alt ağda  kullanıcı sayısı aynı olur. Ancak gerçek hayatta genellikle alt ağlarda kullanıcı (host) sayısı eşit olmaz. Geleneksel alt ağa ayırma işleminde, en geniş LAN'ın gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayırırız. Fakat adres … Daha Fazla

AĞI ALT AĞ SEGMENTLERİNE AYIRMA -1 (BASIC SUBNETING)

Bir kuruluştaki tüm cihazlara ip adresi ve bununla eşleşen bir ağ kimliği ataması düz ağ tasarımı olarak bilinir.  Düz ağ tasarımını büyük işletmelerde kullanmak oldukça zordur. Mesela  Ethernet LAN üzerinde bir cihazın dinamik Host Yapılandırma Protolüne (DHCP) ulaşması için ağa … Daha Fazla

Ağ Cihazlarını Yapılandırma-2 yönlendiricinin (router) yapılandırılması

YÖNLENDİRİCİNİN İLK AYARLARINI YAPILANDIRMA Yönlendiricide (router’da) ilk ayarlar yapılandırırken, anahtar yapılandırmaya benzer şekilde aşağıdaki komutlar CLI’dan girilir. hostname global yapılandırma komutunu kullanarak cihaza yeni bir isim verin. Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname R1 R1(config)# Yönlendirici parolaları (konsol,enable secret,telnet parolaları) yapılandırın. enable secret komutunu … Daha Fazla