Gökhan Azizoğlu

Gökhan Azizoğlu

Kişisel Web Sitesi

A novel reversible fragile watermarking in DWT domain for tamper localization and digital image authentication (2021)

In recent years, altering and tampering with digital images have become easier with the swift development of internet and computer technologies. Therefore, the use of image authentication in legal cases, digital forensic, and medical imaging has become of paramount importance. In this paper, as a solution to this problem, we propose an MD5 Hash-based blind reversible fragile watermarking method. We divide the input image into non-overlapped 4×4 blocks. Then, the watermark information generated from blocks using the MD5 hash function is embedded in the one-level DWT high and middle frequency sub-bands. Our experimental results demonstrate that the proposed method can provide reversibility for applications such as medical, forensic medicine, and military fields where the original image is essential. It can also provide the ability to resist various malicious attacks such as exchange of content, crop, text addition, copy-paste, rotation, content removal, and noise addition.

You can access from here.

Elektronik Denetleme Sistemleri – Ortalama Hız Tespit Sistemi (2018-2019)

Elektronik Denetleme Sistemleri kapsamında GESI TDS KU100 ve GESI TDS KU200 Ortalama Hız Tespit Sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen ürün, hız koridorundan geçen araçların plakasını tanımakta, ortalama hızlarını ölçmekte,  araçların %80 üzeri marka, %70 üzeri model ve %60 üzeri doğrulukta renk tespitini gerçekleştirebilmektedir.

Ani Kardiyak Ölümlerine ait Verilerin Yapay Sinir Ağları ile Anlamlandırılması (2016)

Daha önceye ait ölümcül bir hastalığı olmayan birinde, beklenmedik bir şekilde ve şikayetlerin başlamasıyla kısa süre içinde (genellikle 1-2 saat içinde) oluşan ölüme, ani kardiyak ölüm denilmektedir.  Sıklıkla uzun süreli ventrikül taşikardi ya da ventrikül fibrilasyonu denilen öldürücü ritim bozukluklarının oluşmasıyla ortaya çıkar.

Bu çalışmada MIT-BIH Malignant Ventricular Arrhytmia veri seti kullanılarak, ani kardiyak ölümlerine ait veriler yapay sinir ağları ile anlamlandırılmıştır.

 

Aktif Modeller Algoritmasının Isıl İşlem Algoritması ile Birlikte Kullanılması (2016)

Bu çalışmada farklı görüntüler üzerinde, aktif kontur modeller algoritması ve ısıl işlem algoritması birlikte kullanılarak görüntünün sınırları belirlenmiştir.

Enerjinin minimizasyonuna dayalı parametrik aktif kontur yardımı ile görüntü üzerinde incelenecek bölgenin başlangıç alanının kullanıcı tarafından belirlenir, belirlenen bu alanın daraltılması sonucu alanı sınırlayan bir eğri elde edilmektedir. Aktif kontur modeller algoritmasının görüntü üzerinde belirlenen alanda sınırları belirleme işlemini gerçekleştirirken elastiklik, eğrilik, görüntü enerjisinin gücü ve gaussian bulanıklığı gibi kontrol parametreleri kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada optimum sonuç elde edebilmek için bu kontrol parametrelerinin en uygun değerinin belirlenmesinde ısıl işlem algoritması kullanılmıştır.

Kontrole Başla (2015)

Engelli ve sağlıklı bireyler, baş hareketleri ve ses komutlarıyla kullanabilecekleri “KontroleBaşla” uygulaması ile akıllı telefon, tablet ve insan hayatında önemli yere sahip olan teknolojik cihazları uzaktan kontrol edebilmektedir.

KontroleBaşla uygulaması ile android temelli mobil cihazlarda arama, mesaj gönderme, ­okuma­ silme, döküman okuma, internete girme, müzik dinleme, resim görüntüleme, yazma, çizme, sunum hazırlama gibi ofis görevleri ve daha bir çok seçeneği baş hareketleri  ile uzaktan kontrol ederek gerçekleştirebilmektedir.

Mobil SPO2 Hesaplama Cihazı(2015)

Bu proje 2015 yılında Biyomedikal Mühendisliği lisans bitirme projesi olarak geliştirilmiştir. Geliştilen bu projede kandaki oksijen miktarını ve kişinin nabzını ölçmek için bir cihaz geliştirilmiştir.