Gökhan Azizoğlu

Gökhan Azizoğlu

Kişisel Web Sitesi

Erciyes Üniversitesi Yanma Derneği Web Projeleri (2020-2022)

” www.yanmasempozyumu.com ” uluslar arası akademik sempozyum otomasyonu projesi ” www.iceesen.com ” uluslar arası akademik sempozyum otomasyonu projesi
” www.enenstrg.com ” uluslar arası makale ve akademik dergi otomasyonu projesi

İlgili projelerin tümünde makale başvuru, hakem değerlendirme süreci ve yayınlama süreci full otomatik olarak sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

İletişim Matrisi (2020)

Ulaşım A.Ş. Bünyesinde bulunan Tramvay İşletme birimi ve Araç Bakım birimi arasındaki iletişimi ve iş organizasyonunu sağlamak maksatlı iletişim matrisi yazılımı projelendirilmiştir. İlgili proje ile yapılan tüm işlemler loglanarak geçmişe yönelik raporlar da alınabilmektir.

– Araç Parklanma Modülü (tüm tramvayları canlı konumlarının takibi)
– Araç Talep Modülü (bakım ve arıza için yol, gün, tarih ve saat bilgileri ile taleplerin bildirilmesi)
– Araç Yıkama ve Kumlama Takip Modülü
– Araç Arıza Takip Modülü
– Araç Kuplaj Takip Modülü
– Servise Hazır Araç Takip Modülü