Gökhan Azizoğlu

Gökhan Azizoğlu

Kişisel Web Sitesi

Ani Kardiyak Ölümlerine ait Verilerin Yapay Sinir Ağları ile Anlamlandırılması (2016)

Daha önceye ait ölümcül bir hastalığı olmayan birinde, beklenmedik bir şekilde ve şikayetlerin başlamasıyla kısa süre içinde (genellikle 1-2 saat içinde) oluşan ölüme, ani kardiyak ölüm denilmektedir.  Sıklıkla uzun süreli ventrikül taşikardi ya da ventrikül fibrilasyonu denilen öldürücü ritim bozukluklarının oluşmasıyla ortaya çıkar.

Bu çalışmada MIT-BIH Malignant Ventricular Arrhytmia veri seti kullanılarak, ani kardiyak ölümlerine ait veriler yapay sinir ağları ile anlamlandırılmıştır.