Gökhan Azizoğlu

Gökhan Azizoğlu

Kişisel Web Sitesi

Aktif Modeller Algoritmasının Isıl İşlem Algoritması ile Birlikte Kullanılması (2016)

Bu çalışmada farklı görüntüler üzerinde, aktif kontur modeller algoritması ve ısıl işlem algoritması birlikte kullanılarak görüntünün sınırları belirlenmiştir.

Enerjinin minimizasyonuna dayalı parametrik aktif kontur yardımı ile görüntü üzerinde incelenecek bölgenin başlangıç alanının kullanıcı tarafından belirlenir, belirlenen bu alanın daraltılması sonucu alanı sınırlayan bir eğri elde edilmektedir. Aktif kontur modeller algoritmasının görüntü üzerinde belirlenen alanda sınırları belirleme işlemini gerçekleştirirken elastiklik, eğrilik, görüntü enerjisinin gücü ve gaussian bulanıklığı gibi kontrol parametreleri kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada optimum sonuç elde edebilmek için bu kontrol parametrelerinin en uygun değerinin belirlenmesinde ısıl işlem algoritması kullanılmıştır.