1.Ders Labview Dört İşlem

Labview birçok mühendis ve bilim adamının kullandığı grafiksel programlama arabirimidir. Elimden geldiği kadar örnek uygulamalar üzerinde göstermeye çalışacağım.

İlk uygulama dört işlem ve Comparison (Karşılaştırma) kısmında Equal (Eşit mi?)  elemanının kullanımı. Gösterge olarak indicator yerine ön panelde numeric kısmının altında farklı göstergeler var bunları kullanarakda sonuçları farklı tip göstergelerde gösterebilirsiniz.

Bu yazı sonunda toplama,çarpma,bölme,çıkarma,random sayı üretme, constant (Sabit Sayı), indicator (Gösterge), comparasion (Karşılaştırma) elemanları ve kullanıcıdan giriş alma konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

1. Random Sayı Üretelim ve Ürettiğimiz Sayıyı 10 ile Çarpalım
2. Kullanıcıdan Sayı Girişi Alalım ve Bu Sayıyı 5 e Bölelim
3. Böldüğümüz Sayının Sonucu "2" ye Eşitse Led Yansın.
4.Bölme ve Çarpma İşlemi Sonucu Elde Etiğimiz Sonuçlara Toplama ve Çıkarma İşlemi Uygulayalım